Zdravo Dobro | Proizvodnja

Proizvodnja

U voćnjaku se primenjuju organski principi uzgoja.Od đubriva se koristi stajnjak, kompost i glisnjak a od preparata za zaštitu bilja, bakar, sumpor, kisele gline, feromoni i drugi preparati koji su na listi Ministarstva poljoprivrede.
Takođe se primenjuju ajurvedski principi uzgoja, zemljište se ne obrađuje, koristi se kompostni čaj i kompost. Po vedskoj poljoprivredi zemljište se ne obrađuje jer se na taj način ne remeti mikoflora zemljišta.Gljive stvaraju mrežu u zemljištu i povezuju sve biljke među sobom. Deluju kao mozak, pamte šta se desilo prošle godine i zašta treba da se pripreme naredne godine. Obradom zemljišta kidamo te veze i razrušavamo inteligenciju zemljišta. Svi organizmi u zemljištu imaju svoju ulogu u ravnoteži prirodnih procesa i zato je važno ne obrađivati ga i ne remetiti tu harmoniju.
Biljke osećaju kad im pričate, kad ih dodirujete i kad se brinete o njima.U voćmjaku je i moj pas, Šarika, koja je prava pametnica, pozira mi kad slikam i čuva voćnjak.Zečevima dozvoljava da jedu jabuke jer joj prave društvo. A tu su i ptice i razni insekti.