Žitohem je vodeće, moderno preduzeće za preradu voća i povrća, smešteno u Zrenjaninu, u Srbiji. Osnovano je 1992. godine, s tim da je poslednjih godina, izgradnjom hladnjače i pogona za preradu voća i povrća, usmereno ka proizvodnji hrane.

Preduzeće je začetnik i lider u pripremi svežih salata u Srbiji, koje snabdeva lance supermarketa, hotela i ugostiteljskih preduzeća čitave Srbije, pod brendom Zdravo dobro.

Stručnjaci Žitohema su od 1992. godine uključeni u zaštitu bilja konvencionalne, a poslednjih godina i organske poljoprivrede.
U svom proizvodnom programu imamo proizvode iz organske i integralne proizvodnje.

Žitohemovi potrošaći cene kvalitet isporučenih proizvoda kao i vrednosti na kojima počiva rukovodstvo pogona.

Proizvodi iz Žitohema su uvek sveži, supersveži!> detaljnije

All rights reserved.  © Žitohem 2009  Powered by PiaR
ENG